Publikacje

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Automatyczna generalizacja map topograficznych Katastru Holenderskiego

W ostatnim czasie kartografia coraz bardziej zyskuje na znaczeniu ze względu na powszechne zastosowanie komputerów i oprogramowania GIS do analizy zgromadzonych danych geograficznych oraz prezentacji otrzymanych wyników. Większość pakietów oprogramowania GIS oferuje rozwiązania pozwalające na szybkie uzyskanie graficznej prezentacji rezultatów, ale ich jakość graficzna często nie jest satysfakcjonująca dla kartografów.

Artykuł opublikowany w ArcanaGIS (http://www.arcanagis.pl/)

Pobierz plik PDF

Leave a Reply