Publikacje

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Technologia reprezentacji kartograficznych w ArcGIS na przykładzie polskiej mapy topograficznej

Scentralizowane systemy informacji geograficznej mają bogate narzędzia wprowadzania danych, ich edycji, przetwarzania i analiz zgromadzonych informacji. Wykorzystuje się je również do tworzenia map lub innych produktów kartograficznych. Zazwyczaj jednak systemy te nie spełniają swojej funkcji dotyczącej produktów kartograficznych, gdyż oferowane przez nie zasady wizualizacji są zbyt uproszczone. Rozszerzenie Esri Production Mapping oraz reprezentacje kartograficzne zapewniają wysoką jakość produktów kartograficznych w ramach jednego systemu bazy danych.

Artykuł opublikowany w ArcanaGIS (http://www.arcanagis.pl/)

Pobierz plik PDF

Leave a Reply