Publikacje

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Mapy dawniej i dziś

Język pisany, istniejący od mniej więcej 6000 lat, na początku zawierał symbole, które w miarę upływu czasu ulegały uproszczeniu. Pierwsze obrazy, które można uważać za mapy, powstały jednak dużo wcześniej. Nie ma zatem przeszkód, aby powiedzieć, że ludziom były one potrzebne dużo wcześniej niż zapis tekstowy.

Artykuł opublikowany w ArcanaGIS (http://www.arcanagis.pl/)

Pobierz plik PDF

Leave a Reply