Publikacje

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Budowa serii map topograficznych w ArcGIS przy pomocy rozszerzenia Esri Production Mapping

W opracowaniach kartograficznych zwykle jako jednostkę wybiera się pojedynczy arkusz. Dla każdego arkusza tworzy się oddzielną bazę danych, legendę, ramkę i siatkę kartograficzną, a treść bazy danych docina się do ramki. W przypadku seryjnych opracowań takie rozwiązanie powoduje wiele niedogodności, m.in.: konieczność uzgadniania styków między arkuszami, trudności w przedstawianiu grubych linii (np. dróg przecinających krawędź arkusza pod niewielkim kątem) oraz potrzebę poprawiania wszystkich arkuszy dla wprowadzania nawet niewielkich zmian w legendzie mapy.

Artykuł opublikowany w ArcanaGIS (http://www.arcanagis.pl/)

Pobierz plik PDF

Leave a Reply