Publikacje

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Tworzenie map topograficznych w ArcGIS

Kartografia to nauka i sztuka wykonywania map. Aby móc wykreować nowoczesny, wysokiej jakości produkt kartograficzny, należy użyć odpowiedniej technologii, takiej jak np. opracowane przez firmę Esri rozszerzenie programu ArcGIS o nazwie MPS-Atlas, pochodzące z pakietu narzędzi produkcyjnych o nazwie PLTS (Production Line Tool Set), które pod tą nazwą występowało aż do wersji ArcGIS 9.3.1. W ArcGIS 10 wprowadzono wiele nowych rozwiązań i zmieniono nazwę rozszerzenia na Production Mapping. Dotychczasowe rozwiązania, w których każdy pojedynczy arkusz mapy był samodzielną jednostką, powodowały fragmentację danych i ich nieefektywne przetwarzanie, a ostateczne poprawki wykonywano przy pomocy zewnętrznego oprogramowania graficznego. W nowym rozwiązaniu takiej potrzeby już nie ma, gdyż zaawansowane narzędzia Esri pozwalają na wykonanie wszystkich czynności w jednym środowisku.

Artykuł opublikowany w ArcanaGIS (http://www.arcanagis.pl/)

Pobierz plik PDF

Leave a Reply