DORADZTWO

infoZARZĄDZANIE INFORMACJĄ – KLUCZ DO TRAFNYCH DECYZJI

Reguła Toblera, zwana pierwszym prawem geografii brzmi: ?Wszystkie obiekty są ze sobą powiązane, a siła tych powiązań maleje wraz ze wzrostem odległości między nimi?.

Jak w każdej regule tak i w tej zapewne znajdziemy wyjątki, niemniej jednak zwraca ona uwagę na fakt, że w środowisku w którym żyjemy zachodzą związki przyczynowo ? skutkowe mające ogromny wpływ na nasze życie. Człowiek, próbując zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, modeluje ją wykorzystując do tego Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – narzędzie wspomagające ludzki umysł w rozumieniu świata realnego.

Istnieje wiele definicji Systemów Informacji Geograficznej, praktycznie jednak przedstawia się je jako sześć powiązanych ze sobą elementów, którymi są: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane, system zarządzania, użytkownicy i producenci oraz sieć komputerowa – element wiążący pięć pozostałych. Nie ma potrzeby oceniania, który z wymienionych elementów jest ważniejszy, a który mniej ważny. Istotne jest to, że tylko w takim zestawie są w stanie współpracować ze sobą i wytwarzać nowe informacje, które dodawane do już posiadanej przez człowieka wiedzy, wciąż ją poszerzają.

Technologie informacyjne to nie tylko sama informacja, ale cała infrastruktura umożliwiająca pozyskiwanie, przechowywanie, wyszukiwanie, odzyskiwanie, kopiowanie, filtrowanie, przeglądanie, przesyłanie i analizowanie tej informacji.

Wieloźródłowe dane wysokiej jakości są już faktem. Środek ciężkości przesuwa się w kierunku metod ich przetwarzania, integracji i pozyskiwania nowych, wysoko przetworzonych informacji na podstawie analiz wykonanych przy pomocy nowych wyrafinowanych narzędzi programistycznych takich, jak programy do przeprowadzania eksploracji danych, czy też do analiz obrazowych.
GeoProhaus realizując swoją misję, zajmuje się zarówno zbieraniem i aktualizacją danych przestrzennych, jak też ich przetwarzaniem w oczekiwaną przez klienta informację.