PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

drops MISJA

Geo-Prohaus Sp. z o.o. jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie fotogrametrii, kartografii, teledetekcji oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS), a także geodezji tradycyjnej i niektórych elementów budownictwa.

Naszą misją jest udział w edukacji społeczeństwa i w podnoszeniu jakości życia. Wierzymy, że wiedza jest podstawą rozwoju, a zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej, a zwłaszcza złożonych analiz uwzględniających czas i przestrzeń, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów dzisiejszego świata: głodu, biedy, chorób, wykluczenia społecznego, degradacji środowiska itp. Świadomość znaczenia naszej pracy dla podnoszenia jakości życia i bezpieczeństwa społeczeństwa motywuje nas do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji.

 

 

 

ZESPÓŁ

Głównym kapitałem Firmy jest zespół. W jego skład wchodzą zarówno doświadczeni specjaliści posiadający teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinach leżących w obszarze działania Firmy, jak i młodzi, zdolni ludzie z wiedzą o najnowszych technologiach i trendach.

Wszyscy pracownicy firmy są absolwentami wyższych uczelni. Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, posiadają doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji różnorodnych projektów, początkowo w obszarze geodezji i kartografii, a następnie GIS. Swoją wiedzę poszerzali podczas szkoleń w zakresie stosowania narzędzi do pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych takich firm jak ESRI, Trimble-INPHO czy EXELIS VIS. Część pracowników brała udział w projektach zagranicznych, między innymi w Iraku, Libii i Kuwejcie przy opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych.

Geo-Prohaus stara się zapewnić swoim pracownikom nie tylko pracę, ale także możliwość dalszego rozwoju, ponieważ tylko dzięki inicjatywie, wiedzy i pasji dobrze zmotywowanego zespołu, klienci firmy mogą otrzymać produkty najwyższej jakości. Wciąż poszerzana wiedza oraz zdobyte już doświadczenia pozwalają nam realizować różnorodne, często nietypowe prace.