OFERTA

 

ofertaUSŁUGI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Podstawą procesu planowania Systemu Informacji Geograficznej jest zidentyfikowanie produktów informacyjnych zaspokajających potrzeby danej organizacji. Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy takiego procesu, niezależnie od poziomu na którym jest on realizowany, a więc od pojedynczego stanowiska w małej firmie, przez sieci korporacyjne, aż do systemu na poziomie krajowym. We wszystkich przypadkach schemat organizacyjny projektu GIS jest podobny i dzieli się na następujące etapy: określenie celu implementacji systemu; określenie produktu informacyjnego potrzebnego do jego realizacji; zdefiniowanie potrzebnych danych i funkcji potrzebnych do przetworzenia danych w informacje; wybór logicznego modelu danych. Projekt zwykle kończy analiza kosztów i korzyści.

Nasza oferta nie ogranicza się tylko do implementacji pełnych systemów GIS. Realizujemy również poszczególne etapy tego typu projektów, począwszy od klasycznych produktów takich jak ortofotomapa czy numeryczny model terenu, poprzez aktualizację istniejących baz danych geoprzestrzennych, a kończąc na analizach danych przestrzennych, w trakcie których otrzymujemy nowe informacje umożliwiające modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów w celu ich monitorowania i prognozowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.